Odbiór odpadów na terenie gminy Grodziec w roku 2024

 

    Urząd Gminy w Grodźcu informuję, że w 2024 roku Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będzie: 

Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN
Dorota Bakun
Roztoka 6
62-513 Krzymów
tel. 63249-38-98
www.bakun.net.pl

    Firma ta, przekaże wszystkim gospodarstwom domowym nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z kompletem worków do segregacji.

    Wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej www.grodziec.pl w zakładce gospodarka odpadami w gminie Grodziec oraz w Urzędzie Gminy w Grodźcu, pokój 9, 10 – tel. 63 248 55 00 wew. 23

 

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania i oddawania odpadów komunalnych w następujący sposób:

  1. papier – worek w kolorze niebieskim,
  2. szkło – worek w kolorze zielonym,
  3. tworzywa sztuczne i metale – worek w kolorze żółtym,
  4. bioodpady stanowiące odpady komunalne – worek w kolorze brązowym
  5. popiół – pojemnik 120l
  6. odpady niesegregowane (zmieszane) tj. pozostające po segregacji – pojemnik 120l

Prosimy segregować odpady komunalne zgodnie z przyjętymi zasadami w Gminie Grodziec i nie mieszać ich z odpadami niesegregowanymi oraz nie palić ich w domowych piecach, a także wyrzucać w miejsca do tego nieprzeznaczone.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak