logo

„Czyste Powietrze” - nowe zasady

 

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Nowa wersja Programu dostępna jest na stronie WFOŚiGW:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Szczegółowych informacji udziela: Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Gminy Grodziec, tel. 63 2485500 wew. 25.

 

Załączniki:

  1. Ulotka „Czyste Powietrze”;
  2. „Czyste Powietrze” – baza wiedzy;
  3. „Czyste Powietrze” – I i II część programu.


/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodzie