Gmina Grodziec podpisała umowę na realizację projektu w ramach „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych nr WAF.557.17.9/40/2022. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Wnioskodawcą jest Gmina Grodziec (jako organ prowadzący), a realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa  im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.  

Szkoła otrzymała  kwotę dofinansowania w wysokości  – 12.000 zł.  Wraz z kwotą wkładu własnego wygospodarowanego z budżetu gminy w wysokości 3.000,00 zł łączna wartość projektu wyniesie 15 000,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na  zakup nowości wydawniczych dla  dzieci i młodzieży, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz zrealizowanie działań mających na celu promocje czytelnictwa.

Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Z radością informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez Gminę Grodziec w ramach drugiego rozdania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały zaakceptowane.

Gmina pozyskała środki finansowe na następujące przedsięwzięcia:

- 5.462.500,00 zł – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach,

- 4.702.500,00 zł – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec miejscowościach:

  • Czarnybród (etap 1 i 2 z 4 – 2 km);
  • Biała-Biała Kolonia (850m);
  • Królików-Dziewiń (etap 1 z 2 – 1 km);
  • Wielołęka-Jaroszewice Grodzieckie (1,4 km);
  • Nowe Grądy (etap 1 z 2 – 1 km);
  • Grodziec – ul. Wiejska -„Tarnia” (350 m);
  • Grodziec – ul. Sportowa (od drogi wojewódzkiej do bloków przy ul. Mickiewicza) – 450 m.


Kwota pozyskanych środków ogółem: 10.165.000,00 zł.
Planowany termin realizacji inwestycji: rok 2023.

 

Polski Ład - logo

 

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach została podpisana umowa z wykonawcą na realizację największej i najdroższej w dziejach naszej gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 2677 m w ciągu m.in. ulic: Młyńskiej, Wiatraki, Leśnej i Wierzbowej oraz kolektora tłocznego o dł. 209 m wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja ta pozwoli docelowo na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 104 gospodarstw domowych i zarazem zwiększenia stopnia skanalizowania gminy o blisko 50% w stosunku do stanu obecnego.

 - Warto przy tym dodać, że kluczowa dla realizacji tego przedsięwzięcia była wcześniejsza (w 2020 r.) rozbudowa oczyszczalni ścieków o drugi zbiornik typu SBR (wartość zadania: blisko 2 mln zł), która pozwoliła na zwiększenie wydajności oczyszczalni o 100% w stosunku do stanu zastanego (tj. z 300 do 600 m sześciennych przerobionych ścieków na dobę) – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Wartość całkowita tegorocznego zadania to blisko 7 milionów 360 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 985 tysięcy złotych stanowią środki pozyskane przez Gminę Grodziec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a pozostałą część dofinansowanie z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wykonawcą zadania jest firma BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza.

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 1

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 2

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 3