Uprzejmie informujemy, że 22 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Gminy Grodziec podpisano  umowę z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą (Trans-Spili Sp. z o.o.) na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grądy”. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 1445,00 m  z obustronnymi poboczami, łączący Stare Grądy (gm. Grodziec) i Białą Panieńską (gm. Rychwał). 

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej warstwy bitumicznej jezdni, odtworzenie fragmentów konstrukcji jezdni, utwardzenie poboczy kruszywem, a także częściowy remont istniejących zjazdów.

Wartość całkowita inwestycji wynosi blisko 1,5 mln zł, z czego 70% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane w ramach pozyskanego przez Gminę Grodziec dofinansowania na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyremontowana droga pozwoli nie tylko na poprawę komunikacji między gminami – tak jak ma to miejsce w przypadku wybudowanych w poprzedniej kadencji dróg w Janowie i Wielołęce – ale również przyczyni się do polepszenia standardu przejazdu przez podróżujących w kierunku Kalisza.

Poprawiamy komunikację (nie tylko) z sąsiadami! - zdjęcie 1

Poprawiamy komunikację (nie tylko) z sąsiadami! - zdjęcie 2

Poprawiamy komunikację (nie tylko) z sąsiadami! - zdjęcie 3

Poprawiamy komunikację (nie tylko) z sąsiadami! - zdjęcie 4