16 listopada br. w Urzędzie Gminy Grodziec miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Tego dnia nastąpiła bowiem symboliczna zmiana włodarza naszej gminy. W wyniku wygranej licytacji podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy najwyższe stanowisko w gminie objął Pan Janusz Deleszkiewicz - mieszkaniec Janowa.

1 maly
„Nowy” Wójt rozpoczął dzień od odebrania symbolicznego zaświadczenia o objęciu stanowiska Jednodniowego Wójta Gminy Grodziec. Następnie zapoznał się z funkcjonowaniem urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz pracą urzędników. Uczestniczył w podpisaniu umów z wykonawcami na realizacje inwestycji: pn. Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec oraz pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza. Wspólnie z Panią Wójt wziął udział w uroczystości ślubowania kl. I w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie.

2 maly

W ramach wykonywania codziennych obowiązków zwycięzca licytacji uczestniczył w spotkaniach z pracownikami Urzędu Gminy i sołtysami. Sporo uwagi poświęcił zagadnieniom dowozu dzieci do szkół oraz sprawom z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3 maly
Niewątpliwie ten pracowity dzień zapadnie na długo w pamięci zwycięzcy licytacji.