W poniedziałkowe przedpołudnie 23 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Starosty Konińskiego i Wójta Gminy Grodziec w Sali OSP w Biskupicach 23 kwietnia 2018 roku odbyło się szkolenie pn. ”Formalno-prawne aspekty funkcjonowania i finansowania organizacji wiejskich w tym Kół Gospodyń Wiejskich”.

Szkolenie poprowadziła Pani Aldona Jankowska – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Szkolenie skierowane było do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych i grup inicjatywnych działających w lokalnym środowisku wiejskim. Na wykładzie poruszono ważne kwestie zakładania, funkcjonowania, przekształcania i finansowania organizacji wiejskich. W szkoleniu wzięli udział członkowie lokalnych organizacji i stowarzyszeń, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

 

 Szkolenie Biskupice1 male    Szkolenie Biskupice2 male    Szkolenie Biskupice3 male    Szkolenie Biskupice4 male