logo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
w powiecie konińskim

 

    Trwają prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do zrealizowania projektu pn. "Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Konińskim".

 

Do pobrania: