Jak co roku, w czerwcu, społeczność gminy Grodziec wspominała postać Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. Uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii Grodziec ks. kan. dr Władysława Piechotę.

003 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

Po mszy tradycyjnie złożono kwiaty pod obeliskiem na Placu Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. Ksiądz kan. dr Władysław Piechota oraz Zastępca Wójta Gminy Grodziec Wiesława Szeflińska podziękowali przybyłym za obecność i pamięć o pochodzącym z Grodźca Arcybiskupie Dąbrowskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół, przedszkola samorządowego i ochotniczych straży pożarnych oraz mieszkańcy gminy.

012 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

019 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

014 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

017 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

022 2018.06 Bronislaw Dabrowski maly

Galeria fotografii.